Chat with us, powered by LiveChat
Wat is de Onderzoeksplicht Energiebesparing?
De onderzoeksplicht energiebesparing is een verplichting voor grote ondernemingen om eens in de vier jaar onderzoek te doen naar energiebesparende maatregelen en de uitkomsten daarvan te rapporteren aan de overheid. Deze regeling maakt deel uit van de bredere energiebesparingsplicht, waarbij bedrijven en instellingen verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen.
✅ Ervaren energieadviseurs
✅ Volledige ontzorging
✅ Maatwerk advies
Voor wie geldt de onderzoeksplicht?
De onderzoeksplicht energiebesparing geldt voor locaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3.

Voor een aantal sectoren heeft het Rijk aparte milieueisen opgesteld. Dit gaat om organisatie met een zogenoemde 'mileubelastende activiteit'. Dit kan ervoor zorgen dat u ondanks het niet halen van de verbruiksgrens, toch onderzoeksplichtig bent.

Voldoet jouw organisatie niet aan deze eisen? Dan kan het zijn dat deze wel aan de informatieplicht of de EED-auditplicht moet voldoen.

De onderzoeksplicht is alleen voor de activiteitgebonden maatregelen, bijvoorbeeld efficiënte elektrische aandrijvingen. De onderzoeksplicht geldt dus niet voor de gebouwgebonden maatregelen, bijvoorbeeld de isolatie van de gebouwschil. Voor deze maatregelen geldt altijd de informatieplicht energiebesparing.
De onderzoeksplicht, eenvoudig te regelen in 3 stappen
1
Audit op locatie

Na akkoord op de offerte, plannen we samen een afspraak om de locatie(s) te bezoeken voor een onderzoek. Eén van onze ervaren energieadviseurs komt langs om een onderzoek op locatie te doen.
2
Opstellen van onderzoeksrapport

Na het bezoek stellen wij het onderzoeksrapport op. Bovendien krijg je toegang tot jouw EnergiePlanner, zodat je jouw verbruik eenvoudig kunt blijven volgen, ook nadat het rapport is ingediend.
3
Indiening bij het RVO

We dienen het onderzoeksrapport namens jou in bij het RVO. We zorgen ervoor dat het rapport voldoet aan alle richtlijnen van het RVO.
Wat houdt het energie-auditrapport in?
Het rapport voor de onderzoeksplicht moet verschillende componenten bevatten.

Alle productieprocessen en -installaties dienen in kaart gebracht worden. Ook het bijbehorende energieverbruik wordt inzichtelijk gemaakt. Hierover dient een analyse gemaakt te worden om de kosteneffectieve energiebesparende maatregelen en CO2-uitstoot reducerende maatregelen te identificeren.

Voor de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder wordt een uitvoeringsplan aangeleverd. Eerder uitgevoerde maatregelen moeten ook gerapporteerd te worden.

RVO levert de sjablonen voor alle onderdelen die in het verslag moeten worden opgenomen. Dit verslag wordt vervolgens ingediend via het e-loket van het RVO. Zorg dat je op tijd beschikt over een eHerkenningsmiddel 2+ of hoger om in te kunnen loggen.
Verschil met de EED-auditplicht
Valt een locatie onder de onderzoeksplicht en de onderneming als geheel onder de EED-auditplicht? Dan is er veel overlap tussen het vestigingsrapport voor de EED-audit en de rapportage voor de onderzoeksplicht.

Er zijn echter ook verschillen tussen de EED en de onderzoeksplicht. Hieronder vind je een aantal van deze verschillen:

  • De EED-auditplicht is breder. Deze gaat namelijk over activiteiten, gebouwen en zakelijk vervoer. De onderzoeksplicht gaat alleen over activiteiten.
  • Bij de analyse van het energiegebruik moeten voor de onderzoeksplicht ook de onbenutte warmtestromen worden opgegeven.
  • Bij de onderzoeksplicht zijn 3 specifieke onderdelen toegevoegd. Een analyse van de elektrische aandrijftechnieken, een isolatiescan en een spiegeling aan een specifieke lijst van maatregelen (de basislijst).
  • De onderzoeksplicht gaat over maatregelen die CO2 verminderen. De EED-auditplicht gaat alleen over energiebesparende maatregelen.
Aan de slag met EnergiePartners!
Een uitgebreid onderzoek op locatie door een ervaren adviseur
✅ Een volledig rapport over alles wat je tot nu toe hebt gedaan om energie te besparen en wat je nog van plan bent te doen
✅ Direct inzicht in je verbruik en verspilling door onze slimme software
✅ Voldoe direct aan de informatieplicht energiebesparing
✅ Tijdige indiening van de onderzoeksrapportage bij RVO
✅ Begeleiding bij vragen over wetgeving of subsidies


Heb je nog vragen? Plan een afspraak in met Fulco
Fulco Barth - Accountmanager bij EnergiePartners
Made on
Tilda