Chat with us, powered by LiveChat
Wat is de EED-auditplicht?
De EED-auditplicht is een verplichting voor grote ondernemingen om elke vier jaar een energie-audit uit te voeren. Deze audit is bedoeld om energiebesparingsmogelijkheden binnen het bedrijf te identificeren en te documenteren. Het is een belangrijk onderdeel van de Europese inspanningen om de energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
✅ Ervaring in vele branches
✅ Deadline december 2024
✅ Maatwerk advies
Voor wie geldt de EED-auditplicht?
De EED-auditverplichting is van toepassing op ondernemingen en instellingen die niet tot het midden- en kleinbedrijf behoren. Dit zijn bedrijven met
  • meer dan 250 voltijdse werknemers (FTE)
  • of met een jaarlijkse omzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarbalans van ten minste 43 miljoen euro.

De EED-auditverplichting geldt eveneens voor zowel het hoofdbedrijf, als voor alle individuele bedrijven die gedeeltelijk of grotendeels in het bezit zijn van een ander bedrijf. Het bezitten van een jaarlijks geconsolideerde balans heeft hier geen effect op.

Voldoet jouw organisatie niet aan deze eisen? Dan kan het zijn dat deze wel aan de informatieplicht moet voldoen.
Wat houdt het energie-auditrapport in?
Het energie-auditrapport bevat een overzicht van maatregelen voor energiebesparing die betrekking hebben op gebouwen, installaties, industriële processen en zakelijk transport. Je kunt de Erkende Maatregelenlijsten (EML) als uitgangspunt nemen en deze aanvullen met andere mogelijkheden voor energiebesparing.

RVO levert de templates voor alle onderdelen die in het verslag moeten worden opgenomen. Na het voltooien van de audit, combineer je de afzonderlijke vestigingsverslagen en het bedrijfsverslag tot één ondernemingsverslag.

Dit verslag wordt vervolgens ingediend via het e-loket van het RVO. Zorg dat je op tijd beschikt over een eHerkenningsmiddel 2+ of hoger om in te kunnen loggen. Moet je er nog een aanvragen? Zorg dan dat je dit op tijd doet, aangezien het enige tijd kan duren voordat je deze ontvangt.

Investeringen
Investeringen in energiebesparende initiatieven gaan vaak gepaard met substantiële kosten.

Het goede nieuws is dat er verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn die
ondersteuning bieden bij de financiering van deze projecten.

Neem bijvoorbeeld de Energie-
investeringsaftrek (EIA). De EIA is een subsidieprogramma dat investeringen in duurzame energie omzet in fiscale voordelen. Wij begeleiden je graag bij het aanvragen van verschillende subsidies.
De EED energie-audit, eenvoudig te regelen in 3 stappen
1
EED-audit op locatie

Bij goedkeuring van de offerte, zullen we samen een afspraak plannen om de locatie(s) te bezoeken voor een EED-audit.
2
Opstellen van EED-rapport

Na het bezoeken stellen wij het EED-rapport op. Bovendien krijg je toegang tot jouw EnergiePlanner, zodat je jouw verbruik eenvoudig kunt blijven volgen, zelfs nadat het rapport is ingediend.
3
Indiening bij het RVO

We dienen het EED-rapport namens jou in bij het RVO. We zorgen ervoor dat het rapport voldoet aan alle richtlijnen van het RVO.
Aan de slag met EnergiePartners!
✅ Beoordeel de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing;
✅ Stel een rapport op waarin je aangeeft wat je tot nu toe hebt gedaan om energie te besparen en wat je nog van plan bent te doen op basis van de EML. Dit is noodzakelijk voor
de Informatieplicht energiebesparing, welke onderdeel is van je EED-auditverplichting;
✅ Zorg ervoor dat je de EED-audit uiterlijk op 31 december 2024 bij RVO indient.
✅ Begeleiding bij subsidies.


Heb je nog vragen? Plan een afspraak in met Fulco
Fulco Barth - Accountmanager bij EnergiePartners
Made on
Tilda